Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

GIJHARS wzmacnia system ochrony produktów ChNP, ChOG, GTS.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uruchamia nową usługę służącą do zgłaszania wszelkich podejrzeń naruszenia przepisów z zakresu systemu chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) – skrzynkę e-mail: ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl.

Skrzynka e-mail ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl umożliwi obywatelom, przedsiębiorcom oraz podmiotom administracji publicznej zgłaszanie zaobserwowanych nielegalnych działań na rynku dotyczących ochrony produktów ChNP, ChOG oraz GTS, co bezpośrednio przyczyni się do skuteczniejszego monitorowania stosowania zarejestrowanych nazw w odniesieniu do produktów wprowadzonych rynek i ochrony przed oszustwami oraz fałszerstwami certyfikowanych produktów. Funkcjonowanie ogólnopolskiej skrzynki uszczelni system kontroli rynku zarejestrowanych produktów na wszystkich etapach produkcji, a także w obrocie detalicznym i hurtowym,
w sklepach stacjonarnych, internetowych, czy na targowiskach. Zgłoszenia wszelkich podejrzeń naruszenia prawa dotyczącego ochrony certyfikowanych produktów możliwe będzie na skrzynkę e-mail ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl  za pośrednictwem wygodnego formularza, dostępnego na stronie Inspekcji w zakładce „produkty regionalne i tradycyjne”.


https://www.gov.pl/web/ijhars/system-chronionych-produktow

Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2021-03-15)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2021-03-15)