Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Majątek

Wartość majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi na dzień
31.12.2015 r. (brutto):

  1. Majątek trwały
    Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - wartość księgowa - 69 872,19 zł
    Grupa 7 - Środki transportowe - wartość księgowa - 237 762,43 zł
    Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 19 218,65 zł
  2. Wartości niematerialne i prawne - 12 039,60 zł
Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-06)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2016-11-02)