Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Rejestry

W Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzone są rejestry:

  • Rrzeczoznawców.

Informacje zawarte w rejestrze podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

  • Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi.

Informacje zawarte w rejestrze przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi oraz rejestrze rzeczoznawców zgodnie z pismem Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych znak: GI-GNR-2-01/05 z dnia 7 stycznia 2005 r podlegają wyłączeniu jawności informacji publicznej.

Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-06)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2016-11-03)